«

»

Rozszerzenie certyfikatów TDT

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż jako rozszerzenie uzyskanych wcześniej przez naszych pracowników certyfikatów imiennych, firma nasza przeszła pomyślnie proces kwalifikowania technologii.

W związku z tym, nasze technologie wykonywania zaplotów na linach stalowych, zaciskania tulei na linach stalowych oraz zalewania lin stalowych za pomocą żywicy – zostały uznane przez Transportowy Dozór Techniczny jako zgodne z normami europejskimi (PN-EN) oraz spełniające wymogi ustawy o dozorze technicznym.

Protokoły potwierdzające zakwalifikowanie technologii znajdą Państwo w dziale Certyfikaty – zapraszamy do zapoznania się z nimi.

About the author

coen