«

Zmiana danych firmy!

Niniejszym zawiadamiamy, że Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy w Szczecinie postanowieniem z dnia 13.12.2016 r. wpisał do rejestru przedsiębiorców Spółkę:

SIGMA LIFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
71-704 Szczecin, ul. Szymona Konarskiego 14
KRS: 0000652083 NIP: 8513201831: REGON: 366069956,

która przejmuje, zgodnie z treścią art. 55 i art. 55 k.c., firmę SIGMA LIFT Mirosław Zaleski i będzie kontynuować jej działalność.

Zawiadamiając o dokonanych zmianach organizacyjnych, jako następca prawny informujemy o przejęciu wszelkich zobowiązań i wierzytelności firmy SIGMA LIFT Mirosław Zaleski z siedzibą w Szczecinie, zapraszając do dalszej współpracy.

Stąd, począwszy od dnia 20 grudnia 2016 r., prosimy używać danych nowej firmy we wszelkiej korespondencji oraz zamówieniach na usługi lub dostawę towarów.

About the author

coen