Regulaminy

REGULAMIN FAKTUROWANIA

 

  1. Faktura podatkowa jest jednocześnie fakturą handlową.
  2. Wystawiamy faktury tylko i wyłącznie w formie papierowej.
  3. Nie wystawiamy faktureczek ani innych skróconych dokumentów sprzedaży.
  4. Faktury wystawiamy w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału dla wystawcy i dla kupującego.
  5. O ważności faktury decyduje podpis i pieczątka wystawcy.
  6. Faktury w imieniu naszej firmy wystawiamy sami w siedzibie firmy.
  7. Faktury podatkowe przyjmujemy tylko w formie papierowej.
  8. Sposób fakturowania jest zawarty w ofercie handlowej lub jest jej częścią.