Slide background

Znajdź studia podyplomowe dla siebie

Studia podyplomowe stanowią alternatywę nauczania  dla studiów wyższych i studiów doktoranckich.    Pozwalają one na uzyskanie uzupełniających uprawnień osobom, które posiadają co najmniej dyplom studiów pierwszego szczebla – to znaczy, iż w celu odbycia  ich powinno się donieść dokumentację w postaci: dyplomu ukończenia studiów licencjackich/ inżynierskich/ magisterskich.

Więcej informacji:  https://www.cb.szczecin.pl/tryb-studiow/studia-podyplomowe/

Kiedy udać się na studia podyplomowe?

Należy brać pod uwagę , iż każda uczelnia posiada swój zakres wymagań dotyczący formalności. Edukacja kończy się pozyskaniem świadectwa – nie podobnie jak w przypadku szkoły wyższej dyplomu. Studia podyplomowe można skończyć w wielu dziedzinach , między innymi: medycznej, kosmetycznej i pedagogicznej. Jedną ze szkół proponujących kształcenie podyplomowe jest Akademia nauk stosowanych Cb w Szczecinie, w której można ukończyć specjalności z zakresu na przykład innymi: edukacji  przedszkolnej/wczesnoszkolnej, resocjalizacji jak i Bhp.

Studia podyplomowe dla pedagogów

Istnieje szeroka paleta specjalności studiów podyplomowych dla pedagogów, wśród których można odnaleźć takie kierunki jak: biologia/chemia dla nauczycieli, informatyka , muzyka, technika i dużo innych. Studia podyplomowe dla nauczycieli są znakomitą formą dokształcania się, umożliwiającą zdobycie uzupełniających uprawnień i ciągły rozwój kompetencji. Przy wyborze szkoły i specjalności powinno się zwrócić uwagę   na to czy program nauczania jest zgodny  z nowymi normami i przepisami prawnymi|, dotyczącymi kształcenia nauczycieli – jeżeli otrzymana   jest zgodność podstawy programowej z przepisami  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019r.) studia takie są cenne na rynku pracy. Zasadnicze jest aby specjalność studiów wybierać pod faktycznie pożądane przez nas uprawnienia – dostępne są jednocześnie kierunki dokształcające w konkretnych przedmiotach szkolnych jak i takie, które są rozwinięciem studiów pedagogicznych.

Studia podyplomowe na kierunku pedagogika

Studia podyplomowe dla nauczycieli to w dużej mierze studia z pedagogiki. Wśród pedagogicznych {kierunków |specjalności można wymienić chociażby: przygotowanie pedagogiczne do nauczania konkretnych przedmiotów, przygotowanie pedagogiczne do wykonywania fachu nauczyciela czy psychologa, logopedię, pedagogikę korekcyjną, pedagogikę resocjalizacyjną i pedagogikę leczniczą. Obszerna propozycja  dostępnych specjalności zmusza do zastanowienia się nad ocenieniem najlepszej ścieżki rozwoju w karierze nauczyciela-pedagoga – przed zapisem pożądane byłoby zapoznać się z kompetencjami, użytkowanymi po skończeniu specjalności jak i ich kompatybilnością z naszymi oczekiwaniami zawodowymi.

Studia podyplomowe w Szczecinie

W wielu większych   miastach w Polsce  istnieją uczelnie proponujące studia podyplomowe – także studia podyplomowe dla nauczycieli i z pedagogiki. W Szczecinie największe uczelnie posiadają kwalifikacje konieczne do prowadzenia studiów podyplomowych: na przykład – Akademia Nauk Stosowanych Collegium Balticum.

Przed wyborem uczelni ważne jest określenie kierunku jaki nas interesuje – oferty jak i program nauczania różnią się pomiędzy uczelniami. Akademia Nauk Stosowanych jest świetnym wyborem dla osób szukających studiów podyplomowych dla nauczycieli – posiada ona rozległą ofertę specjalności kierowanych właśnie dla nauczycieli, takich jak: bibliotekoznawstwo, diagnoza i terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe i rozwój kariery, etyka dla nauczycieli i dużo innych.